Karl Otto Goetz

Giverny V/5
1988
Mischtechnik auf Leinwand
200 x 260 cm